תקנון

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר “BittHouse” (להלן: “האתר”), שבבעלותה ובניהולה של חברת ביט האוס בע”מ ח.פ. 515355899, כתובת למשלוח דואר: המלאכה 2, נתניה, אזור התעשייה פולג, ובדוא”ל: [email protected]

האתר הוקם במטרה לסייע למשתמשיו לעצב את בתיהם בדרך היעילה, פשוטה  והמשתלמת ביותר. האתר עוסק באיתור, התאמה והנגשה של מוצרי עיצוב לבית ופתרונות עיצוביים שונים, כאשר המחירים שמציע האתר זולים באופן משמעותי מאלו המוצעים באולמות התצוגה המסורתיים.

כל האמור בתנאי שימוש אלו, לרבות החלק הראשון והשני (להלן גם: “ההסכם“) נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

שימוש, כניסה והתחברות לאתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באמצעות האתר.

אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, וככל והנך מבצע רכישה, הנך מצהיר כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש לאתר ו/או להשתמש בשרותיו.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

 1. הגדרות
  1. “האתר” – אתר האינטרנט: www.bitthouse.com ו/או עובדיו, נציגיו, הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.
  2. “המשתמשים” ו/או “הגולשים” – הגולשים באתר ו/או הגולשים אשר ביצעו רכישה באמצעות האתר, או מי מטעמם.
  3. “המוצרים”, “השירותים” – כל דבר מה אשר מוצע למכירה באתר, לרבות זכות פרסום, מוצרים שירותים, הדרכות, פגישות ועוד.
 2. הגבלת אחריות האתר
  1. המידע והייעוץ באתר, ניתנים AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקם או נכונותם ובוודאי שאינם מהווים חוות דעת מקצועית.
  2. להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת המוצרים ו/או השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר המקובל.
  3. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
  4. האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר על ידי אחד הגולשים, בכל אופן שיהיה, לרבות כתיבה בפורומים, מודעות ועוד.
  5. האתר אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות לתכנים ו/או זמינות שירותי האתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות, לתכנים שנמסרו לפרסום).
  6. בכל מקרה, אחריות האתר לנזקים ישירים או עקיפים לא תעלה על הסך ששולם לצורך רכישת המוצר הספציפי.
 3. האתר הינו פלטפורמה המתווכת בין הגולש לספק ומכאן שהאחריות על המוצר ואספקתו על הספק בלבד.בעלות בקניין הרוחני
  1. כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ובעליו ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.
  2. חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלותו הבלעדית של האתר, אלא אם שויכו ללוגו או לסימן מסחרי של אחר.
  3. כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
  4. אין בסימני המסחר של החברות המסחריות אשר מופיעים באתר כדי להעיד על זיקה כלשהי בין האתר לבין בעלי הסימן.
 4. רישיון שימוש מוגבל
  1. בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש מוגבל בשירותי האתר.
  2. ככל שהנך מתקשר עם האתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאיי הסכם זה.
  3. עסקה לא תשתכלל עד אשר הנהלת האתר אישרה אותה.
  4. להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת המוצרים ו/או השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי וכללי השימוש באתר, או שחל כישלון מחשובי בביצוע העסקה או על-פי כל דין אחר המקובל.
  5. האתר ו/או מי מטעמו אינם מתחייבים לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.
  6. חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר ו/או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.
  7. האתר ו/או מי מטעמו, יהיה רשאי להפסיק פעילותו בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר.
  8. הנך מתחייב למסור לאתר ו/או למי מטעמו, מידע נכון ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.
  9. האתר ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.
 5. מדיניות פרטיות
  1. מובהר בזאת כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.
  2. הנך מצהיר ומסכים כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר אינו סודי ואתה מעניק לאתר רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי לשלם לרוכש ו/או למשתמש, לרבות לצורך שימוש מסחרי.
  3. הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה.
  4. האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.
  5. הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר החברה, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים. כמו כן, הנך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.
  6. בחירה בכפתור “צור קשר” ולאחריו מילוי פרטי הגולש הנדרשים (לרבות שם, דוא”ל ומספר טלפון) בשדות הרלוונטיים תאפשר לאתר ליצור קשר ישיר עם המשתמש באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.
  7. ידוע לך, כי האתר משתמש בקבצי “עוגייה” (cookies) וזאת על מנת שיוכל לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש שלך בו, על ביצועי האתר, ולשפר את חווית השימוש שלך. מדובר במידע שאינו חושף את זהותך, ונעשה באופן אוטומטי על ידי איסוף נתונים המסודרים ברשומות האתר (“לוגים”).
 6. אופן השימוש באתר – כללי
  1. האתר מציע לציבור מגוון רחב של מוצרים ופתרונות עיצוביים שונים (להלן “המוצרים”).
  2. האתר כולל מנוע חיפוש בהתאם לפרמטרים הבאים: קטגוריית המוצר (למשל, ריצופים, חיפויים, גופי תאורה, כלים סניטריים וכו’), סוג המוצר (למשל, סוג מסוים של ריצוף) וטווח מחירים.
  3. התוצאות יוצגו באמצעות תמונות של המוצר, כשבצדן טקסט המתאר את המוצר, תכונותיו ופרטים רלבנטיים נוספים.
  4. לאחר שהמשתמש ימצא את המוצר אותו הוא מעוניין לרכוש, יהיה באפשרותו לשמור אותו ברשימת המועדפים או לחלופין להוסיף ישירות לסל הקניות.
 7. מוצרים המוצעים לרכישה
  1. האתר אינו מתחייב להימצאות הפריטים במלאי ויש לבדוק זאת עבור כל מוצר פרטנית.
  2. האתר מאפשר ללקוחות “לשריין” מוצר, שעלותו הינה 500 ₪ ומעלה, על ידי תשלום מקדמה למשך מספר ימים (להלן: “תקופת השריון”), כמפורט בהמשך.
  3. משך תקופת השריון ישתנה מספק לספק ויצוין בעמוד הרכישה של כל מוצר.
  4. במהלך תקופת השריון, ללקוח תינתן האפשרות לבצע איסוף עצמי בכתובתו של הספק ובתיאום עימו בפרטים אשר יהיו מפורטים באישור הרכישה שיקבל הלקוח לאחר ביצוע הרכישה.
  5. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות או במוצר.
  6. תמונות המוצרים בדפי הרכישה באתר הינן לצרכי להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות לבין המוצרים הנמכרים בפועל  באתר.
  7. במידה ותהיה אפשרות להזמנת מומחה למקום לפי בחירת המשתמש, ההזמנה תיעשה בתשלום כפי שיפורט באתר.
 8. אופן התשלום ואישור רכישה
  1. כלל הסכומים המוצגים למשתמש בדפי הרכישה כוללים מע”מ.
  2. לאחר בחירת מוצר, יקבל המשתמש מספר הזמנה ואפשרות לבחירת הדרך להשלמת ההזמנה.
  3. ניתן לבצע הזמנה באתר באחת משתי הדרכים הבאות:
   1. הזמנה מקוונת באמצעות הרשמה לאתר על ידי פתיחת חשבון ומסירת פרטים אישיים כגון שם מלא, מספר טלפון, כתובת דוא”ל ועוד.
   2. הזמנה טלפונית על ידי השארת מספר טלפון באתר כדי לאפשר לנציג טלפוני ליצור קשר עם המשתמש להשלמת ביצוע החיוב טלפונית. האתר אינו מתחייב לזמינות המוצר במלאי עד מועד ביצוע החיוב.
  4. המקדמה לצורך “שריון” המוצרים אותם מעוניין הלקוח לרכוש באיסוף עצמי תבוצע דרך האתר ותהיה בסך של 10{6fbff9ea997b2e18581f85e736aaf0f55976c82ebfd1b65d98dba2df17235f38} ממחיר המוצר או בסך 300 ₪ (הנמוך ביניהם).
  5. באתר תינתן אופציה לחישוב עלות ההובלה ליעד הרצוי וכמו כן תינתן אפשרות לבחירת תאריך למשלוח וזאת בהתאם לתנאי המשלוח אשר יהיו מפורטים בדף הרכישה
  6. בעת ביצוע הזמנת השירותים ו/או מוצרים, המשתמש יספק את פרטי אמצעי התשלום, פרטיו האישיים של בעל אמצעי התשלום ופרטי יצירת קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש.
  7. הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.
  8. לאחר מתן אישור הרכישה יתבצע חיוב ויישלח אישור תשלום לכתובת דואר אלקטרוני שהזין הגולש בעת ההזמנה ויכלול את פרטי ההזמנה (להלן: “אישור הרכישה”).
  9. עצם קבלת מספר הזמנה לא מעיד על כך שבוצעה הזמנה בפועל.  לאחר ביצוע התשלום, תקבל אישור רכישה שמעיד על קבלת ההזמנה בפועל.
  10. הגולש מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום.
  11. הגולש מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.
  12. רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך.
  13. הנך מתחייב לשמור על הסיסמא ושם המשתמש שלך, ומובהר כי פעילות שכללה הקשת סיסמא תחייב אותך.
 9. משלוח מוצרים
  1. תמחור מוצרים באתר הינו תמחור ללא עלויות משלוח, ומחיר המשלוח יוצג באתר בנפרד.
  2. מועדי אספקת המוצרים יהיו מפורטים בכל דף רכישה, בהתאם למועד אישור העסקה מחברת האשראי של הרוכש ובהתאם למדיניות הספק ממנו בוצעה הרכישה.
  3. זמני אספקת המוצרים שמצוינים בדף הרכישה מחושבים לפי ימי עסקים בלבד (ימי א’-ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג), אך אינם כוללים ימי השבתה במשק, של דואר ישראל, או בימי מלחמה, עימות בטחוני, אסון או משבר אחר.
  4. האתר, מי מטעמו ו/או הספקים, לא יהיו אחראים לאיחור במשלוח המוצרים שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם נתונים לשליטתו של האתר או מי מטעמו.
  5. לבחירת הרוכש האפשרות לאסוף את המוצר באופן עצמאי, ללא עלות משלוח בכתובת של הספק המספק את המוצר, לפי הרשום בעמוד הרכישה. כמו כן, מועדי האיסוף העצמי יפורטו באישור ההזמנה שיקבל הלקוח לאחר ביצוע הרכישה.
  6. על הלקוח לשים לב, כי לא כל המוצרים המוצגים באתר ניתנים לאיסוף עצמי, ניתן להתעדכן בתנאי איסוף עצמי ובכתובת האיסוף העצמי בעמוד הרכישה של כל מוצר.
  7. האתר, מי מטעמו ו/או הספקים, יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות המתגוררים באזורים שנחשבים כמסוכנים מבחינה ביטחונית, במקום סמוך ומקובל על הצדדים אשר יתאמו ביניהם מראש את אספקת המוצר.
  8. במעמד מסירת המוצר למזמין, החברה או מי מטעמה ו/או הספקים ראשים לדרוש הצגת כרטיס אשראי ו/או תעודת זהות של המזמין כתנאי למסירת המוצר למזמין.
  9. לאתר שמורה האפשרות לאשר עסקאות מסוימות על פי שיקול דעתה באופן טלפוני, דהיינו עד האישור הטלפוני לעיל העסקה אינה מאושרת.
 10. ביטול רכישה
  1. ככל והנך בגדר “צרכן” כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, אנו מאפשרים לרוכשים לצרכן לבטל את הרכישה על-פי הוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.

דהיינו:

 בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה –

(1)   בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;

(2)   בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של –

(1)   טובין פסידים;

(2)   שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

(3)   מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995;

(4)   טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

(5)   טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

  1. כך גם יחול, ס’14ה’ לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, על העסקה כדלקמן:

תוצאות ביטול עסקה

(א) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג) עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב), עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק –

(1)   יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם;

(2)   קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

(ב)  ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג), שלא מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א) –

(1)   יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5{6fbff9ea997b2e18581f85e736aaf0f55976c82ebfd1b65d98dba2df17235f38} ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם;

  1. האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.
  2. על אף האמור לעיל, מובהר כי האתר נושא בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של ביטול לא ישיב האתר את העלות שנשא בה עבור העסקה, העומדת בקירוב על כ-1{6fbff9ea997b2e18581f85e736aaf0f55976c82ebfd1b65d98dba2df17235f38} מסכום עסקת האשראי.
  3. זכות הביטול לעיל תקפה ביחס לצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, אך אינה תקפה או קיימת למי שאינו צרכן.
 1. עדכון תנאי ההתקשרות
  1. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.
  2. כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.
 2. שיפוי
  1. הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו.
  2. כל שכן, במידה ותפר את תנאי השימוש אלו, יהא האתר זכאי לחשוף את שמך ואת פרטיך הידועים לו אודותיך בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 3. מקום השיפוט
  1. כל מחלוקת בין הגולש/משתמש/רוכש תידון בבית המשפט המוסמך בנצרת בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד.
 4. הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים
  1. כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה לחברה אשר מקום מושבה המלאכה 2, נתניה, אזור התעשייה פולג, בדוא”ל: [email protected]
  2. המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של הגולש ו/או המשתמש תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.
  3. דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.

 

משתמש יקר,

בבקשה התחבר למערכת על מנת להוסיף מוצרים לסל הקניות ולמועדפים

Scroll Up